מרכז פסגה - אופק חדש
נווט למעלה
אופק חדש.png
 
 
רקע
 
 
בשנת התשס"ח החלה במערכת החינוך הרפורמה "אופק חדש". הרפורמה מכירה בצורך במגוון מסגרות של ארגון לומדים (מליאת הכיתה, שעות פרטניות מורה-תלמיד וקבוצה קטנה עם מורה) כדי להשיג את מטרות החינוך וההוראה. כמו כן הרפורמה מכירה במורכבות של מקצוע ההוראה ובצורך להתפתחות מקצועית מתמדת בו.
 
 
במוקד הרפורמה "אופק חדש" עומדים קידום ההוראה-למידה ופיתוח ההיבט החברתי-הערכי והרגשי. זאת באמצעות שני צירים עיקריים:
 
 
א. הוראה-למידה ממוקדת בפרט באמצעות "השעות הפרטניות"
 
 
ב. חיזוק הפרופסיה באמצעות התפתחות מקצועית והקצאת זמן לעובדי ההוראה לביצוע משימות שונות בבית הספר, בנוסף להוראה בכיתה.
 
 
(מתוך חוזר מנכ''ל תשסט/3(א), ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008)
 
 
 

קישורים רלוונטיים:

 

 

אתר אופק חדש

 

הסתדרות המורים בישראל

 

 

 

 

קישורים לחומרים:

 

 

"דיאלוג מורה-תלמיד"

 

חוברת הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה