גנים - שעות פעילות הגנים

 

 

 

שנת הלימודים תשע"ד נפתחה ביום שלישי  27 לאוגוסט 2013 .

1. בגני ילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון.

 2. בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 4-3 יתקיימו הלימודים כדלהלן:

        ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות 10:00-8:00.

        ביום השני לשנת הלימודים: בשעות 11:00-8:00.

        מהיום השלישי והלאה: יתנהלו הלימודים כסדרם.

  
3. על אף הנאמר בסעיף 2, ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים,
      ישהו בגן מן היום הראשון עד סוף יום הלימודים.

  4. בכל מקרה תשהה הגננת בגן-הילדים למן היום הראשון עד סוף יום הלימודים.

.5  
הצהרונים יופעלו החל מה- 3 בספטמבר 2013 במתכונת מלאה.
 
גני יום לימודים רגיל פועלים מתאריך ה-27 באוגוסט ועד ה- 30 ביוני.
 
צוות הגן: גננת בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית.
מס' הילדים בגן: עד 35 ילדים בכל כיתת גן.
הרכב גילאי: בגני החובה חד גילאי ובגני הקדם חובה דו גילאי.
 
גני חובה
ילדים בגילאי חובה לומדים בגני חובה עצמאיים ובחטיבה הצעירה
 
פעילות גני חובה
בימים: א', ב', ג' , ד', ה' : - 7:30 - 16:00
 
יום ו' – 7:30 – 11:45
גן "ישורון"
גן "אפיקים"
גן "מוריה"
abstracts,arts,children,colorful,communities,conceptual,diversity,fotolia,friends,greens,handprints,happy,identity,impressions,kindergarden,paints,palms,purples,reds,society,strength,teamwork,togetherness
 
 
 
חטיבה צעירה (חט"צ)
חטיבה צעירה היא מסגרת רב גילית הכוללת גן חובה וכיתה א', המהווים יחד בית. הדגש בחטיבה הצעירה הוא על תוכנית רצף חינוכי, התפתחותי ולימודי. בנוסף לתוכנית הגן הרגילה, ילדי הגן נהנים מהמשאבים הבית ספריים (מחשבים, ספריה, חוגים). החטיבה פועלת באגף צמוד לבית הספר ויש לה חצר נפרדת.
צוות החטיבה: רכזת חטיבה בפקוח משרד החינוך. לכל בית מורה וגננת בפקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית.
 
פעילות הגן בחטיבה הצעירה:
גן "סביון"
יום א', ב', ג', ד', ה': - 7:30 - 16:00
 
יום ו' – 7:30 – 11:40
 
 
childhood,household,leisure,locomotives,plays,recreation,toys,trains
 
 
 
פעילות בגני טרום חובה
בימים: א', ב', ד', ה' - 7:30 - 14:00
יום ג' – 7:30 – 14:00
יום ו' – 7:30 – 12:00
 
גנים בהם מתקיימת תוכנית מיל"ת :
בימים: א', ב', ד', ה' - 7:30 - 15:30
יום ג' – 7:30 – 14:00
יום ו' – 7:30 – 12:00
גן "רוחמה"
גן "סיני"
גן "ערבה"
גן "מורשה "
 
 
 
 
academic,art materials,back to school, colors,doodles,drawings,iStockphoto,colored pencils,school supplies, sketches