גנים - רציונל הגנים
title_rational.jpg
 
בהתאם לחוק, גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לילדים מגיל 3 עד 6.
 
גני הילדים קולטים לשורותיהם את הילדים בגיל הרך אשר עושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך היישובית. צעדים אשר מהווים תשתית חשובה ומקור מרכזי לצמיחתם בעתיד.  צוות הגנים לגודל האחריות המוטלת עליהם ולכן מעמידים לעצמם כמטרה לעודד ולקדם את התפתחותו הכוללת של הילד תוך פיתוח הסביבה החינוכית הכוללת.
שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי.
הגן מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של כל פרט, לעיצוב עמדות אינטלקטואליות, ולהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה.במהלך השהות בגן נחשפים כל ילד וילדה לחברת בני גילם ויוצרים אינטראקציות חברתיות מסוגים שונים. הם לומדים חוקים חברתיים ומפנימים נורמות התנהגויות מקובלות. בהתנסויות שונות שמזמנת להם המסגרת החינוכית הם רוכשים ידע עולם, מפתחים את סקרנותם , פותרים בעיות ומפתחים את יכולותיהם בכל התחומים.
 
תוכנית קרב : תוכנית קרב למעורבות בחינוך פותחת חלון לתחומי העשרה ייחודיים ולדרכי הוראה חווייתיות בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים. באמצעות קרן קרב אנו מקיימים בגני הילדים תוכניות העשרה חינוכיות בהשתתפות ובתמיכת משרד החינוך, בתחומים דוגמת מוזיקה, תנועה לגיל הרך, רב גן, וחינוך לטבע, סביבה וקהילה. תוכניות ההעשרה מתקיימות ברחבי הגנים אחת לשבוע.
 
צוות הגן: גננת בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית.
מס' הילדים בגן: עד 35 ילדים בכל כיתת גן.
הרכב גילאי: בגני החובה -חד גילאי. ובגני הקדם חובה -דו גילאי. ההרכב הגילאי בכל כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום, על פי מאפייני הרישום באותה שנה.
 
 
iStockphoto,אמנויות,בנים,בתי ספר,גני חובה,גני ילדים,חזרה לבית הספר,טיפולי יום,ילדות,ילדים,מברשות,צבעים,ציורים
curly,decorations,flowers,pink,spring,borders,frames,nature,backgrounds